Pesma br. 7, 8 i 9

Ralf Von Vilijams je sledeću pesmu Kuda moram da lutam? (Whither must I Wander?) obradio na osnovu tradicionalne škotske narodne pesme.  Originalno je napisana kao solo pesma, a kompozitor ju je aranžirao za glas i orkestar i dodao ciklusu 1901. godine. Jedina pesma iz ciklusa koja je po strukturi tradicionalno strofična, govori o muškarcu koji se na samrti seća svog rodnog kraja, svog doma i okolne prirode, prihvatajući da se tamo više nikada neće vratiti.

Pretposlednja pesma ciklusa nosi naziv Sjajan je splet reči (Bright is the Ring of Words) i govori o tome koliko je poezija večna, jer traje iako pesnik odavno leži u polju među klasjem.

Hodao sam uz i niz padinu (I have Trod the Upward and the Downward Slope) poslenja je u ciklusu  Pesme sa putovanja. Uvodni deo ima rečitativni karakter nakon kojeg slede dva segmenta pesme. U prvom se pesnik osvrće na svoj život, što je potencirano odlučnim i energičnim muzičkim karakterom. Drugi deo je lirski miran, prateći smisao teksta…. I ja sam živeo i voleo i zatvorio vrata. Ova pesma sadrži muzičke motive prethodnih,  iako je najkraća. Na taj način Von Vilijams je spretno zaokružio ciklus, završivši ga uvodnim taktovima početne pesme.

Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Na engleskom, Sa orkestrom, Solo pesme

Pesma br. 4, 5 i 6

Četvrta pesma ciklusa nosi naslov Mladost i ljubav (Youth and Love). Tema pesme je prolaznost mladosti i zaljubljenost…

U petoj pesmi, setnog karaktera, pod nazivom U snovima (In Dreams) opisuje se žal i kajanje muškarca za ostavljenom ženom….

Sledi pesma pod nazivom Beskrajna sjajna nebesa (The Infinite Shining Heavens) . Metaforična je i govori o čoveku koji sa tugom posmatra zvezde, ali se i raduje kada vidi da jedna dolazi po njega….

Ostavite komentar

Objavljeno pod Na engleskom, Sa orkestrom, Solo pesme

Pesma br. 1, 2 i 3

Ciklus otvara pesma Lutalica (The Vagabond). Tekst govori o čoveku koji ništa u životu ne traži, osim otvorenog neba i slobodnog puta pred sobom.

Druga pesma u ciklusu nosi naziv Neka se lepota probudi (Let the Beauty Awake). Lirskog je karaktera i peva o lepoti i ljubavi koja se daje i prima. Kroz mirnoću i lirizam teme izdvajaju se reči lepo- beautiful i poljubac- kiss

Sledi pesma Vatra pokraj puta (The Roadside Fire) koja govori o momačkoj zaljubljenosti i tome kako momak vidi zajednički život sa svojom izabranicom…

Ostavite komentar

Objavljeno pod Na engleskom, Sa orkestrom, Solo pesme